Proizvodni program preduzeća Monitor d.o.o. obuhvata širok spetar liftova i liftovskih postrojenja raznovrsne namene, pokretnih stepenica, platformi za parkiranje (klackalica), platformi za invalide i ostalih proizvoda iz oblasti vertikalnog transporta ljudi i tereta.

Proizvodimo liftove sa električnim kao i sa hidrauličnim pogonom kao i liftove za specijalne namene - auto liftove, bolničke liftove, panoramske liftove kao i sve ostale liftove prilagođene konkretnim potrebama investitora.

Proizvodi preduzeća Monitor d.o.o. ugrađiju se u stambene, poslovne i industrijske objekte, proizvodne hale i pogone, zdravstvene ustanove i bolnice, hotele, tržne centre, javne objekte i institucije.

U kvalitet naših proizvoda možete se uveriti pregledom fotografija na stranici sa referencama.

Putnički liftovi

Putnički liftovi najčešće se sreću u stambenim i poslovnim objektima i namenjeni su prvenstveno prevozu putnika.

Ugrađujemo električne i hidraulične putničke liftove sa ili bez mašinskog prostora. Ugrađeni liftovi mogu biti sa automatskim ili poluautomatskim vratima u zavisnosti od želja i potreba investitora. Takođe, dizajn i oprema putničke kabine može se prilagoditi potrebama i nameni lifta.

Hidraulični liftovi

Sigurna i komforna vožnja kao i bešuman rad glavne su prednosti hidrauličnih liftova. Sa brzinom i do 0,8m/s i visinom dizanja do 8 stanica, sa standardnim protokom putnika, idealni su za stambene objekte. Hidraulični sistemi (klip i agregat sa svim sigurnosnim elementima), su proizvodi renomiranog italijanskog proizvođača HYDRONIC LIFT S.p.A.
Veličina i dizajn kabine su prilagodljivi veličini voznog okna i zahtevima investitora.
Hidraulični liftovi nove generacije imaju:
  • smanjenu potrošnju energije do 50%;

  • izuzetan kvalitet kretanja sa upotrebom elektronskog ventila BUCHER (C-LRV), nezavisnim od opterećenja i temperature;

  • optimalnu tačnost pristajanja itd.

U slučaju nestanka električne energije, standardna opcija na našim hidrauličnim liftovima je spuštanje u prvu nižu stanicu sa automatskim otvaranjem vrata.

Električni liftovi

Električni liftovi sa regulisanim pogonom (VVVF) predstavljaju pravo rešenje za poslovne objekte sa velikim protokom putnika. U zavisnosti od objekta i zahteva investitora ugrađujemo električne liftove sa ili bez mašinske prostorije.

Pogonske mašine italijanskog proizvođača SICOR S.p.A. su vrlo zahvalne za ugradnju i eksploataciju. Kao i kod hidrauličnih liftova i ovde smo u mogućnosti da dizajn i veličinu kabine prilagodimo veličini voznog okna i zahtevu investitora, naravno uz upotrebu kvalitetnih materijala, dekorativnih inoksa, granita, laminata i kaljenog stakla.

Auto liftovi

Liftovi čije su kabine prilagođene automobilima kako po svojim ukupnim dimenzijama tako i po ukupnoj nosivosti. Opremljeni su sistemima za pozicioniranje unutar kabine kako ne bi dolazilo do oštećenja automobila prilikom ulaska i izlaska iz kabine lifta. Sistem se oglašava svetlosnim i zvučnim signalima a sve u skladu sa ukupnim zahtevima klijenta. Mogućnost dodavanja daljinske komande radi dobijanja ukupnog utiska direktnog ulaska u garažu.

Parking platforme

Više različitih tipova potpuno automatizovanih parking sistema i parking platformi. Pogodne za ugradnju na mestima gde postoje zahtevi za većim brojem mesta za parkiranje nego što je to realno izvodljivo. Jedini uslov u ovom slučaju jeste da se poseduje dovoljna visina tavanice ( u slučaju otvorenih prostora nemamo ovakvih ograničenja ) koja će omogućiti smeštanje opreme na optimalan i komforan način po Korisnika. Parking platforme se izvode u jediničnoj ili duploj varijanti sa minimalno dva ili više nivoa za smeštanje automobila. Uobičajena nosivost jeste 2000kg po parking mestu što omogućava i parkiranje skoro svih vozila B kategorije.

Panoramski liftovi

Standardna liftovska postrojenja koja se smeštaju na spoljne obode objekta, gde su stranice kabine lifta napravljene od sigurnosnog stakla (bezbednost pre svega) i na taj način omogućavaju panoramsko razgledanje neposredne blizine objekta (moguće je i mnogo više ukoliko je predmetni objekat izuzetno visok) odakle je i cela podgrupa liftovskih postrojenja dobila ime. Mogu biti električni (frikcioni) ili hidraulični u zavisnosti od visine dizanja i zahteva klijenta.

Platforme za invalide

Vertikalne platforme za starije osobe i za osobe sa invaliditetom su efikasna zamena za lift. Platforme iz ovog segmenta takođe mogu biti namenjene korišćenju, kako unutar, tako i izvan objekta bilo koje namene. Predviđene da olakšaju pristup svakom objektu, lake i brze za ugradnju, naše vertikalne platforme uvek predstavljaju optimalno rešenje.

Stepenišna lift platforma je mehanička naprava pogonjena uz pomoć elektromotora koja omogućava osobama sa poteškoćama u kretanju kao i osobama u invalidskim kolicima da savladaju stepeništa najrazličitijih profila.
Jedini zahtev koji se postavlja za ugradnju ovakve vrste opreme jeste da je stepenište dovoljno široko kako bi se oprema nesmetano smestila. Na stepenište se smešta posebno perforirana šina vođica koja omogućuje pokretanje platforme/stolice uz pomoć posebnog sistema zupčanika.
Posedujemo kompletan asortiman stepenišnih platformi koje omogućavaju savladavanje ravnih profila stepeništa i stepeništa sa jednom ili više zakrivljenja i promena pravaca kretanja.

Teretni liftovi

Teretni i maloteretni liftovi i platforme su našli primenu u poslovno-tržnim centrima, mega marketima, proizvodnim pogonima, magacinskim prostorima, hotelima, restoranima, laboratorijama itd.

Teret koji ova postrojenja prevoze, bilo da je u pratnji rukovaoca (teretni liftovi) ili bez njegove pratnje (teretne platforme i maloteretni liftovi), može biti različitih gabarita, težina i ostalih specifičnih karakteristika o čemu treba voditi računa pri izboru samog lifta ili platforme. Iz ponude našeg preduzeća, za manipulisanje ovim teretom, izdvajamo:
  • Teretne liftove i platforme - Specifičnost okruženja u kojima se ugrađuju i rade, povećana nosivost i dimenzije, te jednostavnost rukovanja i maksimalna funkcionalnost kod teretnih liftova i platformi, su zadaci koje smo do sada uspešno rešavali.

  • Maloteretne liftove - Nisu predviđeni za prevoz lica, već su isključivo predviđeni za prevoz tereta. Maloteretni liftovi su svoju primenu pronašli u restoranima, privatnim kućama i obično im je polazna stanica kuhinja, vešernica, prostorija za distribuciju, itd. Većina maloteretnih liftova ima svoje vozno okno, sopstvenu kabinu i nosivost koja varira od 10-300kg. Sem upotrebe u restoranima maloteretni liftovi su pogodni za bolničke komplekse radi transporta medicinskog otpada iz viših nivo da podzemnih prostorija za regulisanje medicinskog otpada, kao i za dopremanje sterilnih instrumenata do operacione sale kada se kabina maloteretnog lifta dodatno oprema kako bi se obezbedio sterilitet instrumenata.

Pokretne stepenice - eskalatori

Eskalatori u osnovi predstavljaju "pokretno stepenište" sa beskrajnom trakom za transport osoba (isključivo osoba, nikako tereta sem manjeg bagaža) između spratova unutar objekta. Beskrajna traka je sačinjena od međusobno povezanih pojedinačnih stepenika koji čine svojevrstan lanac. Stepenici su međusobno povezani na takav način kako bi se obezbedilo horizontalno pozicioniranje gazišta stepenika svaki put kada se stepenik nađe u "operativnom" položaju. Beskrajni lanac stepenika je pogonjen uz pomoć električnog motora koji putem sistema pogonskog lanca prenosi silu za pokretanje. Istovremeno se obezbeđuje i pokretanje rukohvata i od ključne je važnosti da se obezbedi sinhronizovano pokretanje lanca stepenika i rukohvata. Eskalatori su stalno pogonjeni tako da nema smisla govoriti o broju uključaka ili slično,s tim što savremeni eskalatori dolaze opremljeni uređajima za kontrolu rada eskalatora koji isključuju eskalatore u slučaju kada uređaji registruju da nema korisnika na eskalatorima i odmah ih puštaju u pogon u slučaju da korisnik nailazi na eskalatore.

Svakako ne bi tebalo preskočiti i estetsku stranu samih eskalatora koji se mogu isporučiti sa dekorativnim osvetljenjem i dodatnim dekoracijama tako da pružaju mogućnosti za izvođenje najrazličitijih arhitektonskih rešenja u sklopu estetike celokupnog objekta. Mogućnosti personalizacije i upotrebljenih materijala zavise isključivo od zahteva klijenta, kada su u pitanju gazišta, stranice i obloge eskalatora.

Osnovna mesta za ugradnju eskalatora su sva ona mesta na kojima je ugradnja lifta (bilo električnog ili hidrauličnog) nepraktična. Eskalatori se posebno ističu u svim onim objektima u kojima postoji velika frekvencija korisnika. Potrebno je napomenuti da eskalatori imaju daleko veći kapacitet (broj prevezenih korisnika/čas) u odnosu na liftove.

Kao zaključak se nameće da su eskalatori uređaji pogodni za javne objekte koji zahtevaju veliki broj prevezenih korisnika sa jednog nivoa objekta na drugi.

Bolnički liftovi

Izrađeni su u vanstandardnim dimenzijama. Predviđeni su za prevoz pacijenata u klinikama, bolnicama i staračkim domovima.